Terminal openen en daar invoeren dscacheutil -flushcache en bevestigen met enter.