Voeg deze code toe aan functions.php van je thema of Code Snippets.


Plaats alleen laatste woord van permalink (bij "PLAATS_PERMALINK").

// Redirect after signup
function wc_redirect_to_account_details( $redirect ) {
$redirect = wc_get_account_endpoint_url('PLAATS_PERMALINK');
return $redirect;
}
add_filter( 'woocommerce_registration_redirect', 'wc_redirect_to_account_details' );