Bekijk hier de uitleg: https://www.w3schools.com/cssref/tryit.asp?filename=trycss3_attr_end2