In de terminal waar je ingelogd bent via SSH voeg je de volgende code in. Uiteaard pas je bijv. user_name en database_name aan.


mysql -p -u user_name database_name < file.sql (replace 'user_name', 'database_name', and 'file.sql' with the actual name.)