De beheerder ontvangt een melding/email  als een gebruiker zijn adres wijzigt in zijn profiel. Dit doe je met een snippet in functions.php van je thema of Code Snippets.

// Send notification email when customer changes address.
add_action( 'woocommerce_customer_save_address','notify_admin_customer_address_change', 10, 2);
function notify_admin_customer_address_change( $user_id ) {

// Set the $from_name, $from_email, and $to for your site.
$from_name = 'websitenaam.nl';
$from_email = 'emailadres website';
$to = ' email adres van de persoon die de mail moet krijgen';

global $woocommerce, $current_user;

// format email
$message = 'Username: ' . $current_user->user_login . "\n";
$message .= 'User Email: ' . $current_user->user_email . "\n";
$message .= 'User First Name: ' . $current_user->user_firstname . "\n";
$message .= 'User Last Name: ' . $current_user->user_lastname . "\n";
$message .= "\n";
$message .= "\n";
$message .= "Billing Address:\n";

// get the data from the profile after it's set by the customer save
$woocommerce->customer->set_default_data();
$message .= $woocommerce->customer->get_address() . "\n";
$address_2 = $woocommerce->customer->get_address_2();
if ($address_2 != '') {
$message.= $address_2 . "\n";
}
$message .= $woocommerce->customer->get_city() . " ";
$message .= $woocommerce->customer->get_state() . " ";
$message .= $woocommerce->customer->get_postcode() . "\n";
$message .= $woocommerce->customer->get_country() . "\n\n";
$message .= "Shipping Address:\n";
$message .= $woocommerce->customer->get_shipping_address() . "\n";
$shipping_address_2 = $woocommerce->customer->get_shipping_address_2();
if ($shipping_address_2 != '') {
$message .= $shipping_address_2 . "\n";
}
$message .= $woocommerce->customer->get_shipping_city() . " ";
$message .= $woocommerce->customer->get_shipping_state() . " ";
$message .= $woocommerce->customer->get_shipping_postcode() . "\n";
$message .= $woocommerce->customer->get_shipping_country();

$headers = 'From: ' . $from_name . ' <' . $from_email . '>' . "\r\n";

wp_mail($to, 'Customer Address Change Notice', $message, $headers);
}