1. Log in via Direct Admin
  2. Onder het kopje ‘Advanced features’ klik je op ‘Domain pointers’.
  3. Vervolgens typ je hier de url in -> vink het vakje ‘create as an alias’ aan.
  4. Klik op ‘Add’.
  5. Pas de .htaccess van het hoofddomein aan met de volgende regels:
#Rewrite domeinen
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^(www\.)?DOORSTUUR\.nl [NC]
Rewriterule ^(.*)$ http://HOOFDDOMEIN.nl$1 [R=301,L]