De spaminstellingen bij Xynta kun je aanpassen als er veel spam binnenkomt. 

De beste instellingen zijn deze.