Als je in WooCommerce een product bewerkt vind je een optie 'eigenschappen'. Dit zijn attributen als materiaal, kleur, etc.


Je kunt deze per product toevoegen of globaal. Dit artikel gaat over het individueel toevoegen van eigenschappen.


  • Bewerk een product
  • Ga naar Eigenschappen onder productgegevens
  • Klik op toevoegen
  • Kies een naam
  • Voeg de eigenschap(pen) toe. Meerdere eigenschappen zet je achter elkaar met een | er tussen.
  • Sla het product op.