Log in via SSH en ga naar de public_html folder. Voer het volgende commando uit:


wp search-replace 'oudewebsite.nl' 'nieuwewebsite.nl' --all-tables --dry-run