Voer in je terminal in:


du -bah | sort -rh | head -15


Je krijgt hiermee de 15 grootste bestanden te zien.