Soms krijgt een site een error in de sitemap_index.xml. Een fout op lijn 6 bijvoorbeeld. Na contact met Rank Math hebben ze het opgelost door het volgende te doen:

I have inserted the wejnswpwhitespacefix.php script inside your WordPress’s index.php file to fix the issue with the whitespace at the beginning of your sitemap. Your sitemap is working fine now.


Hij verwees voor uitleg naar deze site: https://wejn.org/stuff/wejnswpwhitespacefix.php.html