Voorbeeld uit WempeWempe website


In plaats van de custom scripts en styles direct in te laden in de functions.php van het thema moeten de scripts in een wordpress hook worden gezet. 


--Oude manier--


wp_enqueue_script( 'readmore-script', get_stylesheet_directory_uri() . '/js/readmore.min.js', array(), '1.0.0', true );
wp_enqueue_script( 'costum-script', get_stylesheet_directory_uri() . '/js/costum.js', array(), '1.0.0', true );
wp_enqueue_style( 'mobile-style', get_stylesheet_directory_uri() . '/css/mobile.css' );


--8.0 proof manier--

add_action( 'wp_enqueue_scripts', function() {
    wp_enqueue_style( 'mobile-style', get_stylesheet_directory_uri() . '/css/mobile.css' );
    wp_enqueue_script( 'readmore-script', get_stylesheet_directory_uri() . '/js/readmore.min.js', array(), '1.0.0', true );
    wp_enqueue_script( 'costum-script', get_stylesheet_directory_uri() . '/js/costum.js', array(), '1.0.0', true );
});