Log in via SSH en voer de onderstaande regel uit.


wp site list --field=url | xargs -n1 -I % wp --url=% facetwp index